Autumn

autumn  fallen leaves  late autumn  leaf  oak  slovenia  vipava valley  vipavska  vipavska dolina  winter

From the album

Vipavska